Medzinárodný učiteľský preukaz, ktorý Vám prináša množstvo výhod

Do projektu sa doteraz zapojili:

BANSKÁ BYSTRICA
Evanjelické gymnázium
Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského
Gymnázium J.G.Tajovského

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5

Stredná odborná škola, Školská 7

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6

Spojená škola, Kremnička 10
Športové gymnázium

Základná škola Slobodného slovenského vysielača
BANSKÁ ŠTIAVNICA

Gymnázium Andreja Kmeťa

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského

Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová

BARDEJOV
Cirkevná spojená škola, Jiráskova 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Obchodná akadémia, Stocklova

Spojená škola J. Henischa

Spojená škola, Štefánikova
BRATISLAVA
1.súkromné gymnázium Bratislava

Akadémia LEAF - LEAF Academy, o. z.
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

Cirkevná základná škola Narnia
Evanjelické lýceum

GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85
Gymnázium Alberta Einsteina
Gymnázium, Bilíkova 24
Gymnazium Federica Garcíu Lorcu
Gymnázium Grosslingova
Gymnázium Ivana Horvátha
Gymnázium Hubeného 23
Gymnázium Jána Papánka
Gymnázium Ladislava Novomeského
Gymnázium Ladislava Sáru

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4
Gymnázium Pankúchova
Gymnázium sv. rodiny
Gymnázium sv. Uršule
Gymnázium školských bratov 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 

Konzervatórium, Tolstého 11

Medzinárodná škola kvality

Obchodná akadémia, Dudova 4 

Obchodná akadémia, Račianska 107

Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11
Obchodná akadémia, Nevädzova 3

Odborné učilište, Dúbravská cesta
Pedagogická a sociálna akadémia, Comenium, n.f.

SOŠ chemická, Račianska

Spojená škola Metodova
Spojená škola, Novohradská

Spojená škola sv. Františka z Assisi
Spojená škola sv.VINCENTA de PAUL
Spojená škola Tilgnerova
Spojená škola, Tokajícka 24

Stredná odborná škola, Farského 9

Stredná odborná škola, Hlinícká ulica

Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59

Stredná odborná škola knihovníckych a infor. štúdií

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska

Stredná odborná škola polygrafická

Stredná priemyselná škola automobilová, J. Jonáša 5

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
Stredná priemyselná škola elektrotechnická K.Adlera

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7

Súkromná hotelová akadémia HaGMa

Súkromná obchodná akadémia PROFI-KAMO, Dudvážska 6

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20
Súkromná stredná odborná škola HOST

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,Vranovská 4 

Súkromná stredná odborná škola dizajnu, Ivanská cesta 21

Súkromná stredná odborná škola veterinárna

Súkromná športová stredná odborná škola M.C.Sklodowskej

Súkromná základná škola, Česká

Súkromná základná škola ESPRIT, Majerníkova

Súkromná ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská, M. C. Sklodowskej 1

Súkromné gymnázium bilingválneho štúdium, Česká

Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 

Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS, Dudvážska 6

Súkromné slovanské gymnázium, Žitavská 1
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Športové gymnázium, Ostredková
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská

Základná škola Marcelyho, Drieňová 16
BREZOVICA

Základná škola s MŠ

BYTČA

Gymnázium Bytča

ČADCA

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

DETVA

Gymnázium Štúrova 

Spojená škola v Detve

DOBŠINÁ
Gymnázium Dobšiná

Spojená škola, Zimná 96

DOLNÝ KUBÍN

Gymnázium P .O. Hviezdoslava

DUNAJSKÁ STREDA

Gymnázium Ladislava Dúbravu 

Gymnázium Armina Vambéryho s VJM

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovické nám.1916/16

Súkromné gymnázium s VJM, Hlavná

FIĽAKOVO

Gymnázium - gimnázium Fiľakovo

GALANTA

Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Stredná odborná škola technická
Súkromné Gymnázium, Hodská

GELNICA

Gymnázium, SNP 1

GIRALTOVCE
Gymnázium, Dukelská 30

HANDLOVÁ

Stredná odborná škola, Lipová 8

HLOHOVEC

Gymnazium Ivana Kupca 

Obchodná akadémia, Tehelná 4
Stredná odborná škola, Nerudova 13

HUMENNÉ

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Obchodná akadémia Komenského

Stredná odborná škola technická, Družstevná

HURBANOVO

Stredná priemyselná škola stavebná

IVANKA PRI DUNAJI

Spojená škola, SNP 30

KEŽMAROK

Gymnázium P.O. Hviezdoslava 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 

Stredná umelecká škola  

Hotelová akadémia Otta Brucknera

KOLÁROVO
Súkromná stredná odborná škola s VJM
KOMÁRNO

Gymnázium Hansa Selyeho Komárno

Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským

Stredná odborná škola technická - Műszaki
Stredná priemyselná škola Komárno 

Základná škola s VJM, Ulica práce 24
KOŠICE
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM

Gymnázium, Alejová
Gymnázium, Opatovská
Gymnázium, Park mládeže
Gymnázium, Poštová
Gymnázium, Šrobarová

Gymnázium, Trebišovská 

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Hotelová akadémia, Južná trieda
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda

Konzervatórium

Konzervatórium, Exnárova

Obchodná akadémia Polárna
Obchodná akadémia Watsonova

Premonštrátske gymnázium, Kováčska
Spojená škola sv. košických mučeníkov 

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta

Stredná odborná škola, Bukovecká

Stredná odborná škola, Gemerská

Stredná odborná škola Jána Bocatia

Stredná odborná škola Košice-Šaca, Učňovská

Stredná odborná škola - Szakközépiskola 

Stredná odborná škola, Ostrovského 1

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 32

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23

Stredná odborná škola veterinárna

Stredná odborná škola železničná, Palackého 14
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 

Združenie rodičov pri SPŠE, Komenského 44

Stredná priemyselná škola, Komenského 2
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontova ul.
Stredná zdravotnícka škola 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

Súkromné konzervatórium Košice

Súkromná stredná odborná škola, Postupimská

Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnícka 1

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská

Škola úžitkového výtvarníctva 

Športové gymnázium, Tr. SNP 104

Základná škola, Považská

KREMNICA

Súkromné gymnázium

Škola úžitkového výtvarníctva

LEVICE

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36

Stredná priemyselná škola

LEVOČA

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského

Gymnázium sv. Františka Assiského

Stredná pedagogická škola, Bottova

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta

LIPANY

Gymnázium, Komenského 13

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Stredná odborná škola drevárska

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Evanjelická spojená škola, Komenského 10
Gymnázium Michala Hodžu

Hotelová akadémia 

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta

Stredná odborná škola stavebná

Stredná zdravotnícka škola

LUČENEC

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, B. Němcovej 1

MALACKY
Gymnázium Malacky

Spojená škola sv. Františka Assiského 

MARTIN

Gymnázium Jozefa Lettricha

Obchodná akadémia, Bernolákova

SOŠ obchodnu a služieb, Stavbárska

Súkromná spojená škola, J. Lettricha

MICHALOVCE
Gymnázium Ľ.Štúra 26

Gymnázium Pavla Horova

Obchodná akadémia, Kapušianska 

Stredná zdravotnícka škola

MODRA

Gymnázium Karola Štúra

Pedagogická a kultúrna akadémia

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

MOLDAVA NAD BODVOU

Gymnázium Štefana Moysesa

NÁMESTOVO
Gymnázium Antona Bernoláka

NITRA
Gymnázium Golianova 68

Gymnázium, Párovská
Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická

SOŠ veterinárna
Stredná katolícka škola

Stredná priemyselná škola stavebná

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ulica Fraňa Kráľa 20
Stredná zdravotnícka škola

Súkromná stredná odborná škola Animus
Súkromná stredná umelecká škola

Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2 

Základná škola sv. Svorada a Benedikta
NIŽNÁ
Spojená škola Nižná

NOVÁ BAŇA

Gymnázium Františka Švantnera

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Štúrova ulica

Spojená škola sv. Jozefa

Stredná odborná škola, Piešťanská

NOVÉ ZÁMKY
Gymnázium M.R. Štefánika
Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM

Spojená škola, Komárňanská 28
Stredná odborná škola, Jesenského
PARTIZÁNSKE
Gymnázium Partizánske
PEZINOK
Gymnázium Pezinok

Obchodná akadémia
PIEŠŤANY

Gymnázium Pierra de Coubertina
Gymnázium sv. Michala Archanjela
Hotelova akademia L.Wintera
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola zahradnícka
Stredná priemyselná škola elektrotechnická

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

Súkromná obchodná akadémia

Súkromná stredná odborná škola

PODBREZOVÁ

Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Železiarne Podbrezová

Súkromné gymnázium, Železiarne Podbrezová

PODOLIE

Základná škola s materskou školou, Podolie 804

PODOLÍNEC

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera

POPRAD
Gymnázium, Kukučínova

Obchodná akadémia, Murgašova
Spojená škola, Dominika Tatarku Poprad
SOŠ Technická, Kukučínová 12

Stredná odborná škola elektrotechnická 

Stredná odborná škola, Okružná
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 23

Stredná zdravotnícka škola, Levočská

Súkromné gymnázium, Rovná ulica

Súkromná stredná odborná škola, Ulica 29. augusta
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Obchodná akadémia
Gymnázium Považská Bystrica

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov
PREŠOV
Evanjelické kolegiálne gymnázium 

Evanjelická spojená škola

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša

Gymnázium, Konštantínova 2
Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča
Gymnázium J.A.Raymana
Gymnázium sv. Moniky 

Hotelová akadémia, Baštová 32

Spojená škola Pavla Sabadoša, Internátna

Stredná odborná škola, Košická 20

Stredná odborná škola lesnícka

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova

Stredná odborná škola technická, Volgogradská

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3 

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Súkromná obchodná akadémia  

Súkromná SOŠ ELBA 

Súkromná stredná odborná škola Mladosť
Súkromná zakladná škola, Solivarská
Súkromné gymnázium, Solivarská

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Súkromné športové gymnázium ELBA

Základná škola, Československej armády

PRIEVIDZA

Gymnázium V. B. Nedožerského

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

RAJEC

Gymnázium, Javorová 152/5

RAKOVICE

Stredná odborná škola, Rakovice 25

RASLAVICE

Základná škola v Raslaviciach, Toplianska 144

ROŽŇAVA

Gymnázium P.J.Šafárika

Obchodná akadémia 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola 

RUŽOMBEROK
Gymnázium sv. Andreja 

Gymnázium, Š. Moyzesa

Obchodná akadémia 

Stredná odborná škola polytechnická
Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej
Škola úžitkového výtvarníctva

SPOJENÁ ŠKOLA, Scota Viatora

SABINOV

Gymnázium Antona Prídavka

SEČOVCE

Spojená škola, Kollárova 17

SENEC
Gymnázium Antona Bernoláka

Spojená škola s VJM, Lichnerova

Stredná odborná škola
SENICA
Gymnázium Ladislava Novomeského

Obchodná akadémia

Súkromná stredná odborná škola podnikania

SEREĎ
Gymnázium Vojtecha Mihálika

Obchodná akadémia, Mládežnícka

SKALICA

Súkromná stredná škola VIA HUMANA

Stredná zdravotnícka škola

SOBRANCE

Gymnázium Sobrance

SPIŠSKÁ STARÁ VES
Gymnázium, SNP 3

Spojená škola, Štúrova 231/123

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

Gymnázium, Javorová 16

Gymnázium, Školská 7

Hotelová akadémia 

Stredná odborná škola drevárska

Stredná odborná škola ekonomická

STARÁ ĽUBOVŇA

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

Gymnázium Terézie Vansovej

Stredná odborná škola technická, Levočská 40

STROPKOV

Gymnázium Konštantínova

SVIDNÍK
Gymnázium duklianskych hrdinov
Spojená škola, Centrálna 464

SVIT

Stredná odborná škola

ŠAĽA
Gymnázium Juraja Fándlyho
Spojená škola, Nivy 2

ŠAMORÍN
Gymnázium Imre Madacha s vyučovacím jazykom maďarským
Gymnázium M.R. Štefánika

ŠURANY

Gymnázium, Bernolákova 37

Obchodná akadémia, Šurany

TISOVEC
Evanjelické gymnázium Tisovec
Stredná odborná škola Tisovec
TOPOĽČANY

Gymnázium, Ulica 17. novembra 

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Súkromná stredná odborná škola pedagogická

 

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

TREBIŠOV
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Gymnázium, Komenského 32 

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12

TRENČÍN

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého

Stredná odborná škola letecko-technická

Stredná odborná škola podnikania 

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
Stredná umelecká škola 

Stredná zdravotnícka škola

Súkromná základná škola FUTURUM

TRNAVA

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého

Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury
Stredná odborná škola automobilová

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Stredná odborná škola polytechnická 

Stredná priemyselná škola, Komenského 1
Stredná priemyselná škola dopravná

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová

Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava

Základná škola Kornela Mahra

Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21

TRSTENÁ

Gymnázium Martina Hattalu

TURČIANSKE TEPLICE

Pedagogická a sociálna akadémia

Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu

TVRDOŠÍN

Gymnázium

Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1

VEĽKÝ MEDER

Corvin Mátyás Gimnázium

Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia

VRANOV NAD TOPĽOU

Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou
Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Obchodná akadémia

VRBOVÉ

Gymnázium Jána Baltazára Magina   

ZLATÉ MORAVCE

Gymnázium Janka Kráľa

Obchodná akadémia, Bernolákova 26

SOŠ technická 

ZVOLEN

Gymnázium Ľudovíta Štúra 

Stredná odborná škola drevárska

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Stredná priemyselná škola dopravná

Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčeka 

Súkromná stredná umelecká škola
ŽIAR NAD HRONOM

Stredná odborná škola obchodu a služieb

ŽILINA

Gymnázium bilingválne, Ulica T. Ružičku

Gymnázium, Hlinská

Gymnázium Kráľovnej pokoja

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Gymnázium, Varšavská cesta 1 

Gymnázium, Veľká okružná

Hotelová akadémia, Hlinská 31

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka 

Spojená škola, Rosinská cesta 4

Súkromná stredná odborná škola

Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova

Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov

Základná škola Marcelyho, Drieňová 16

http://gymbytca.edupage.sk/