Medzinárodný učiteľský preukaz, ktorý Vám prináša množstvo výhod

HOME PREUKAZ ITIC O preukaze ITIC

O preukaze

 

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC itic_logo


itic-personalizovany-12-2017

 

je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa.
Preukaz vydáva svetová organizácia ISIC Association pod záštitou UNESCO.
Združenie ISIC Association je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Zároveň dohliada na rozvoj zliav na celom svete a akceptáciu medzinárodných identifikačných preukazov.

Od roku 1996 existuje na Slovensku naša spoločnosť, neziskové združenie CKM SYTS – Students, Youth and Teacher Services -  ktoré rozvíja a distribuuje medzinárodný preukaz učiteľa ITIC.

Víziou združenia je neustále skvalitňovať a rozširovať sieť zliav a výhod na celom Slovensku, ale tiež informovať učiteľov o týchto zľavách,
aby sa ITIC stal neodmysliteľnou súčasťou ich každodenného života.

Našim cieľom je...
  • Neustále rozvíjanie využiteľnosti medzinárodného preukazu ITIC s rozširovaním a skvalitňovaním siete zliav a výhod na Slovensku a príprava nových viacúčelových produktov pre učiteľov univerzít a vysokých škôl v spolupráci s partnermi pôsobiacimi v iných segmentoch trhu.
  • Rozširovanie a skvalitňovanie distribučnej siete medzinárodného preukazu ITIC na Slovensku.
  • Zrýchlenie a zvýšenie efektivity komunikácie so všetkými držiteľmi medzinárodného preukazu ITIC na Slovensku.