Medzinárodný učiteľský preukaz, ktorý Vám prináša množstvo výhod

HOME PREUKAZ ITIC Univerzitný ITIC

Univerzitný preukaz ITIC

Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.


ITIC-cobrand-2019-1                                                                       ITIC-cobrand-2019-2


Cieľom projektu je vydávanie multifunkčného preukazu ITIC ako kombinácie dvoch preukazov:
medzinárodný preukaz učiteľa ITIC + univerzitný preukaz.

 

Prolongačná známka ITIC 12/2019:
znamka122019
Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.2019.

Platnosť preukazu na daný akademický rok si skontrolujete na zadnej strane preukazu. Aktuálna platnosť je 12/2019. 

iticletiaca_znamka

Známku ITIC 12/2019 si môžete zabezpečiť priamo na UNI/VŠ vo výške členského poplatku 10 €. Viac informácií sa dozviete na personálnom oddelení alebo webstránke svojej univerzity.

V prípade, že UNI/VŠ tieto známky nedistribuuje, navštívte prosím pobočky CKM 2000 Travel a tam známku získate za členský poplatok 10 €.

 

 

Preukaz ITIC môže byť vydaný/prolongovaný pedagogickému pracovníkovi, ktorý má pracovný úväzok zahŕňajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú činnosť, ktorá súvisí so vzdelávaním a výučbou. 

Presná definícia sa nachádza tu: http://ckmsyts.sk/dokumenty/Podmienky_ITIC.pdf

 

 

Preukaz ITIC môžete na Slovensku používať v niektorých dopravných spoločnostiach Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) a Mestskej hromadnej dopravy (MHD) ako dopravnú kartu.


Každá dopravná spoločnosť má schválený vlastný prepravný poriadok a tarifné podmienky, ktorými sa riadi. Tieto dokumenty sú záväzné pre všetkých cestujúcich využívajúcich služby prepravcu a taktiež držiteľov Preukazu ITIC a obsahujú aj spôsob a formu kontroly. To, či je možné použiť ITIC ako dopravnú kartu a za akých podmienok, sa dozviete priamo na stránkach u jednotlivých dopravcov.


Zoznam prepravcov autobusovej dopravy:


Bratislava MHD

www.dpb.sk

  SAD Slovak lines

www.slovaklines.sk

  BID

www.bid.sk

  SAD Dunajská Streda

www.sadds.sk

Trnava MHD (SAD Trnava)

www.sadtrnava.sk

  SAD Trnava

www.sadtrnava.sk

Trenčín MHD (SAD Trenčín)

www.sadtn.sk

  SAD Trenčín

www.sadtn.sk

Nitra MHD (SAD Veolia Nitra)

www.arrivanitra.sk

  SAD Veolia Nitra  
Komárno obsluhuje SAD Nové Zámky

www.arrivanz.sk

Nové Zámky SAD Nové Zámky www.arrivanz.sk

Banská Bystrica

Zvolen

MHD (SAD Zvolen)

www.sadzv.sk

  SAD Zvolen  
  SAD Lučenec www.sadlc.sk
Žilina MHD

www.dpmz.sk

  SAD Žilina www.dpmz.sk
  Liorbus

www.sadliorbus.sk

Poprad SAD Poprad

www.sadpp.sk

Prešov MHD + SAD Prešov www.sad-po.sk
Košice MHD

www.dpmk.sk

  SAD Eurobus

www.eurobus.sk

  SAD Michalovce

www.arrivami.sk

  SAD Humenné

www.sadhe.sk

 

V prípade otázok ohľadom dopravy sa, prosím, obráťťe na spoločnosť TransData s.r.o. - www.transdata.sk